Caravanstalling verzekering

Moet ik mijn voertuig ook zelf verzekeren? Wie is aansprakelijk? Wij proberen je graag een zo duidelijk mogelijk antwoord te geven.

Hoe werkt huren bij 1Stalling?

Hoe zit het met de verzekering in de (caravan)stalling?

Bij het stallen van jouw voertuig in een (caravan)stalling is er sprake van een bewaarnemingsovereenkomst. De regels rond bewaarnemingen zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:600). Hierin staat dat de bewaarnemer, in dit geval de stallinghouder, aan de voertuigeigenaar belooft de zaak die hem is toevertrouwd te bewaren en terug te geven. Hierbij is de stallinghouder op grond van de wet verplicht de zorg van een goede bewaarder in acht nemen. Voldoet de stallinghouder hier niet aan, dan wordt de zorgplicht geschonden en kan hij/zij aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade.

Maar wat is een goede bewaarnemer?

In de regels rond bewaarneming zijn er weinig concrete antwoorden op de vraag wat onder de zorg van een goed bewaargever dient te worden verstaan, aangezien dit afhankelijk is van de gesloten (stallings)overeenkomst en hetgeen dat in bewaring wordt gegeven. Het is daarom altijd van belang om afspraken over de stalling en eventuele schade in een stallingsovereenkomst vast te leggen. Als de stallinghouder zelf de schade veroorzaakt door bijvoorbeeld tegen jouw voertuig aan te rijden is het vrij onweerlegbaar dat hij niet voldoet aan wat je van een goed bewaargever mag verwachten. Het wordt echter lastig om de aansprakelijkheid vast te stellen bij externe invloeden zoals storm of brand. Daarbij is er ook voor de eigenaar van een (caravan)stalling ook geen wettelijke plicht tot verzekeren.

Moet ik mijn caravan verzekeren

Moet ik mijn voertuig verzekeren?

Het is altijd aan te raden om jouw voertuig ook zelf tegen onvoorziene schade te verzekeren. Het kan namelijk voorkomen dat de aansprakelijkheid van de eigenaar van een (caravan)stalling niet vastgesteld kan worden of ter discussie staat. Dit gebeurt bijvoorbeeld waneer er sprake is van overmacht. Met de juiste eigen verzekering is eventuele schade aan jouw voertuig altijd gedekt. Lees altijd de polisvoorwaarden goed door om te kijken welke schadeoorzaken onder de dekking vallen, en of er eventueel oorzaken zijn uitgesloten.

Overmacht

Een juridisch begrip dat een niet-toerekenbare onmogelijkheid aanduidt om een verplichting na te kunnen komen, waardoor een partij van deze verplichting bevrijd wordt. Een situatie van overmacht kan ontstaan door bijvoorbeeld toeval, het handelen van derden en een (extreem) natuurverschijnsel.

Afspraken in de stallingsovereenkomst

Leg afspraken over de stalling en eventuele schade die kan ontstaan altijd vast in een stallingsovereenkomst. De juiste overeenkomst zorgt ervoor dat de huurperiode in de (caravan)stalling zo goed mogelijk kan verlopen voor zowel de huurder als verhuurder en voorkomt discussie bij eventuele schade.. Een stallingsovereenkomst bestaat uit een huurcontract, waarin de partijen, de duur en de kosten worden beschreven. Aangevuld met de algemene voorwaarden, welke de rechten en plichten van beide partijen beschrijven.

Aansprakelijkheid van de Caravanstalling

Neem een kijkje tussen alle artikelen

Bekijk alle artikelen