Het antwoord

Hoe is mijn voertuig verzekerd bij 1Stalling?

1Stalling.nl is een platform voor het vinden van de stalling- of opslagruimte, dat professionele verhuurders en mogelijke huurders samenbrengt. Dit houdt in dat wanneer je een huurovereenkomst aangaat met een verhuurder op ons platform 1Stalling geen contractpartij in de overeenkomst wordt, maar slechts een faciliterende functie heeft. Informeer bij jouw verhuurder naar de exacte voorwaarden van zijn/haar locatie.

De huidige wet- & regelgeving
Bij voertuigstalling is er sprake van een bewaarnemingsovereenkomst. De regels hiervoor zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:600), waarin staat dat de bewaarnemer, in dit geval de verhuurder, aan de voertuigeigenaar belooft de zaak die hem is toevertrouwd te bewaren en op een afgesproken tijdstip weer terug te geven. Op grond van de wet moet hij de zorg van een goed bewaarder in acht nemen. Wordt dit niet gedaan, dan schendt de verhuurder zijn zorgplicht en kan hij/zij aansprakelijk zijn voor schade.

Let op!

Het is aan te raden om jouw voertuig zelf te verzekeren. Staat de aansprakelijkheid van de verhuurder niet vast of is er sprake van overmacht (bijv. brand) dan keert jouw eigen verzekering in ieder geval de dagwaarde uit.

Vragen?
Stuur een WhatsApp