Het antwoord

Wat zijn de verplichtingen voor de huurder?

1Stalling.nl is een platform voor het vinden van de stalling- of opslagruimte, dat professionele verhuurders en mogelijke huurders samenbrengt. Dit houdt in dat wanneer je een huurovereenkomst aangaat met een verhuurder op ons platform 1Stalling geen contractpartij is in deze overeenkomst, maar slechts een faciliterende functie heeft. Toch heeft elke verhuurder minimaal onderstaande verplichtingen voor de huurders.

Verwijderen van (brand-) gevaarlijke, schadelijke, explosieve, verontreinigde en/of illegale zaken, waaronder gasflessen en bederfelijke waren.
Bij het ophalen en/of wegbrengen dient de huurder, ofwel een bevoegd persoon, zich te kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs.
De huurder draagt zorg voor een (extra) verzekering tegen cascoschade en eventuele overige schade door bijvoorbeeld schade, brand en diefstal.

Extra regels wanneer je een caravan, aanhanger, vouwwagen, boot, voertuig of vergelijkbaar hebt
Bij een gemotoriseerd voertuig dient de huurder een reservesleutel af te geven bij de verhuurder, tenzij anders is overeengekomen.
De huurder dient eventuele schade aan zijn voertuig bij inname kenbaar te maken aan de verhuurder.
Vragen?
Stuur een WhatsApp