Het antwoord

Wat zijn de verplichtingen voor de verhuurder?

1Stalling.nl is een platform voor het vinden van de stalling- of opslagruimte, dat professionele verhuurders en mogelijke huurders samenbrengt. Dit houdt in dat wanneer je een huurovereenkomst aangaat met een verhuurder op ons platform 1Stalling geen contractpartij is in deze overeenkomst, maar slechts een faciliterende functie heeft. Toch heeft elke verhuurder minimaal onderstaande verplichtingen.

De verhuurder gebruikt de objecten niet en geeft de objecten niet bij derden in bewaring of in gebruik.
De verhuurder neemt de nodige maatregelen die in redelijkheid verlangd kunnen worden ter voorkoming van schade.
De verhuurder is verplicht elk object op het afgesproken tijdstip weer ter beschikking te stellen.
Vragen?
Stuur een WhatsApp